AZ Havířov

Program hráčského rozvoje

AZ HAVÍŘOV podniká další krok ke zvýšení péče o své mladé hokejisty a jejich individuální rozvoj. V návaznosti na koncepci klubu zahajujeme od září 2023 v rámci programu hráčského rozvoje speciálních tréninky dovedností, které jsou nadstavbou týmových tréninkových jednotek. Chceme tímto krokem dát našim mladým hráčům a hráčkám ještě větší možnost posouvat svůj hokejový růst, tentokrát vice individualizovanou cestou. Tyto dovednostní tréninky jsou otevřeny také pro mladé hokejisty a hokejistky z blízkého okolí. Všechny tréninky jsou zaštiťovány našim dovednostním trenérem Lukášem Hoklem.

Tréninkové jednotky jsou vždy zaměřeny na určitou hokejovou dovednost s důrazem na individualizaci a detail prováděné dovednosti. Věříme, že základ pro správný hokejový růst je položen mimo ledovou plochu, a to ve všestranném pohybovém základu. Proto je v našem programu zařazen trénink, který je zaměřen na spontánní pohyb, se základy gymnastických prvků.

Mladí hráči a jejich rodiče si mohou vybrat z nabídky témat učení:
Každé téma je určeno vždy pro dvě kategorie

(r. 2015 – r. 2012) v pondělí  2.10. 19:00-20:00

(r. 2011 – r. 2009) v pondělí 2.10. 20:15-21:15

Trénink bruslení - právě bruslení je jedním z nejdůležitějších prvků v moderním hokeji proto je tento trénink zaměřen speciálně na správnou techniku, přenášení váhy, správné využívání hran palcový odraz, práce kotníku, efektivita skluzu a další technické prvky bruslení.

Trénink individuálních dovedností - tento trénink je vždy zaměřen na jednu určitou dovednost (scoring, kontrola kotouče, přihrávání)

Bez rozdílu věku:

Trénink pohybového rozvoje - trénink probíhá na suchu v tělocvičně AZ a je zaměřen na základní pohybové dovednosti správné ovládání vlastního těla pomoci základních gymnastických prvků. Tréninky budou vedeny trenérkou gymnastiky

Každý pátek v 18:00.

Program hráčského rozvoje je aktivitou, která je placené nad rámec měsíčních příspěvků. Příjmy z našeho programu budou znovu investovány do materiálního vybavení, infrastruktury a dalších potřebných oblastí za účelem pravidelného a neustálého vylepšování.

Cena dovednostních tréninků

Trénink na ledě:

Členové AZ Havířov200 Kč/TJ
Nečlenové AZ Havířov 500 Kč/TJ

Trénink mimo led:

maximální počet účastníků 15

Členové AZ Havířov150 Kč/TJ
Nečlenové AZ Havířov200 Kč/TJ

Hráči AZ HAVÍŘOV se na tréninky mohou hlásit přes aplikaci KIS
Hráči mimo klub AZ HAVÍŘOV na emailu hokl@hc-havirov.cz

Youtube