AZ Havířov

Vstupenky online je možno zakoupit ZDE Aukce dresů ZDE.

Informace k sezóně 2023-2024

 TRENÉŘI 


Petr Jemelík:  601 242 256

email: jemelik@hc-havirov.cz

asistenti: Richard Strnadel, Daniel Pastrňák, Pavel Foretník, Lukáš Bindač

 PŘÍSPĚVKY 

Příspěvky se platí za období srpen2023- duben 2024, letní příprava se neplatí

výše příspěvku: 900,-měsíc (roč. 2016 a mladší) - neakademické děti

                         1200,-Kč - měsíc (roč. 2016, 2017) - akademické děti

možnost úhrady: měsíčně  do 28. dne za daný měsíc, jednou ročně - do 31.8.2023, 

příspěvky plaťte prosím bezhotovostně na číslo účtu: 625370001/5500,

variabilní symbol: ročník hráče

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení hráče a měsíc / rok, který hradíte, např. Matěj Novák 9/2022, nebo Matěj Novák 2022-2023 - platíte-li jednorázově.

V ceně příspěvků je broušení bruslí zdarma po celou sezónu a náklady na celoroční využívání sportovišť.

Pokud jsou hráči klubu sourozenci - mladší ze sourozenců platí pouze 50 procent z částky příspěvků.

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA

Dle Vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu je pro všechny hráče tato prohlídka nezbytná. Kromě samotného potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, je nutná pro registraci hráče na ČSLH. Pro hráče kategorií  Přípravka je stanoven následující rozsah této prohlídky:

vstupní lékařské vyšetření +doporučená klidová EKG křivka (vystaví dětský lékař, v krajním případě odkáže ke specialistovi)

Potvrzení o zdravotní prohlídce musí rodiče dětí odevzdat trenérům a nahrát do aplikace KIS.  ZAPŮJČENÍ HOKEJOVÉ VÝSTROJE 

I v sezóně 2023-2024 je možno zapůjčit si na celou sezónu hokejovou výstroj, včetně bruslí a přilby. Podmínky jsou následující:

- Zaplaceni jednorázového poplatku 500,-kč pro danou sezónu za vypůjčení výstroje.

- Za vypůjčení výstroje se hradí vrátná záloha 1.000,-Kč, která  bude následně po vrácení výstroje v pořádku rodičům na konci sezóny vrácena zpět.

Půjčování výstroje má na starosti p. Petr Jemelík - tel. 601 242 256.

 REGISTRACE 

Všichni hráči kategorií Přípravka  budou registrováni klubem na ČSLH. Pro registraci hráče je nutné vyplnit registrační kartu u pana Pavlase - sekretář klubu, přiložit fotografii pasového formátu a uhradit poplatek 70,- Kč. Registrační karty jsou k vyzvednutí u trenérů Přípravky. Registrační poplatek budou vybírat rovněž trenéři Přípravky. Nezbytným předpokladem pro registraci hráče je zdravotní prohlídka. Hráči, kteří budou zaregistrováni na ČSLH, mají nárok na volný vstup na domácí utkání HC AZ Havířov.

 VOLNÝ VSTUP NA HOKEJ 

Hráči, kteří budou zaregistrováni na ČSLH mají nárok na volný vstup na domácí utkání HC AZ Havířov. Hráč se při vstupu na zimní stadión prokazuje Hráčskou kartou s fotografii. Fotografii pasového formátu budou vybírat trenéři Přípravky v průběhu celé sezóny. Volný vstup se netýká doprovázejících rodičů.

 BROUŠENÍ BRUSLÍ 

Hráči, kteří mají zaplacené příspěvky, mají nárok na broušení bruslí zdarma na profesionální brusce. Brusle se brousí v neděli po dohodě s trenérem přípravky. Podepsané brusle lze zanechat v brusírně po skončení nedělního tréninku, je nutné je vyzvednout nejpozději před následujícím tréninkem. Vzhledem k omezené kapacitě nelze brusle zanechávat v brusírně déle. Broušení bruslí má na starost p. Richard Lenomár.

Youtube