AZ Havířov

Hokejový klub AZ Havířov ve spolupráci se Základní školou 1. máje připravují od září 2023 projekt speciálních sportovních tříd Hokejové akademie určených pro děti navštěvující ve školním roce 2023-2024 první a druhou třídu základní školy.

Jaké jsou největší výhody hokejové akademie?

●      Propojení výuky na prestižní základní škole s hokejovým rozvojem hráče

●      Spolupráce trenérů a učitelů na všestranném rozvoji malého sportovce

●      Usnadnění logických procesů spojených s doprovodem dětí na tréninky a do školy pro rodiče

●      Nadstandardní vzdělávací aktivity pro děti vhodné pro další sportovní rozvoj (rozšířená výuka AJ, vedení ke zdravému životnímu stylu ad.)

●      Účast dětí na zahraničních soustředěních a hokejových kempech

●      Vedení dětí ke správným sportovním návykům a lásce k hokeji i klubu během celého vzdělávacího procesu

Jak může vypadat vzorový rozvrh dítěte navštěvujícího akademii?

PO

Trénink-led 8:00-9:00

Výuka

9:45-13:30

Oběd

13:30-14:00

AJ

14:00-14:45

Suchá př.

15:30-16:15

ÚT

Výuka

8:00-11:45

Oběd

11:45-12:15

Sportovní kroužek/jiná vzd.akt.

12:15-13:45

Družina

13:45-16:00

*během celé této doby je dítě v péči trenérů a učitelů, rodič dítě přivádí ráno a odvádí jej po poslední aktivitě dne

Další benefity hokejové akademie

●      Jednotný oděv podporující stírání sociálních rozdílů a rozvoj vztahu ke klubu

●      Větší pospolitost v rámci týmu dětí a v rámci vztahu trenér a hráč

●      Zvýšená pozornost zaměřená na dodržování školních povinností v kombinaci s kvalitními sportovními výsledky

●      Rodiče nebudou vystaveni zvýšené finanční zátěži, náklady na hokejovou aktivitu dítěte v rámci akademie neporostou

●      Participace klubu na financování kempů a turnajů

Své dotazy k projektu můžete směřovat na emailovou adresu:  az-akademie@hc-havirov.cz.

Youtube