AZ Havířov

FANSHOP je otevřen každou středu od 13 do 18 hodin.

Firma GASCONTROL zůstává partnerem AZetu

19.05.2018 | Klub

H A V Í Ř O V - V těchto dnech byla prodloužena smlouva AZetu s firmou GASCONTROL. Díky pokračující spolupráci tak zůstane zachován název havířovské víceúčelové haly GASCONTROL ARÉNA a především klubu zůstává silný regionální partner.
Na titulní fotografii jsou zleva: majitel firmy GASCONTROL Mieczyslaw Molenda, prezident AZetu Jaroslav Mrowiec a ředitel firmy GASCONTROL ing. Radim Vaško.

Firma GASCONTROL s.r.o. se stala partnerem AZetu v roce 2017 a hned se zařadila mezi tzv. zlaté partnery. Výše finančního příspěvku vedla i k pojmenování domovského stánku havířovských hokejistů na GASCONTROL ARÉNU. Je tedy zřejmé, že ze strany klubu byl zájem o pokračování spolupráce.

„Jednání se zástupci firmy probíhala ve velmi pozitivní atmosféře a jsem moc rád, že se podařila dotáhnout do úspěšného konce. Chtěl bych moc poděkovat jak panu Mieczyslawu Molendovi, majiteli firmy, tak panu řediteli Radimu Vaškovi za přátelská jednání. Těšíme se na naši další vzájemnou spolupráci,“ hlásí prezident AZetu Jaroslav Mrowiec a upřesňuje některé parametry nové smlouvy.

„Smlouvu jsme podepsali na jeden rok, s tím, že spolupráci jsme nastavili v zásadě stejně jako v minulém roce, ale přeci jen je domluveno něco navíc. Firma GASCONTROL se bude podílet i na oslavách 90. výročí klubu, které letos plánujeme.“

GASCONTROL patřil už v minulé sezoně k nejvýznamnějším partnerům AZetu a tak je jasné, že udržení si tak významného partnera je pro klub důležité. A jak zdůrazňuje Jaroslav Mrowiec, nejen po finanční stránce.

„Ekonomický význam takové spolupráce pro klub je zřejmý. Já osobně jsem navíc velmi rád za propojení tak silné a respektované značky na trhu, jako je firma GASCONTROL, se značkou našeho klubu AZ,“ uzavírá prezident klubu Jaroslav Mrowiec.

Firma GASCONTROL s.r.o. sídlí v Havířově-Prostřední Suché. Je výrobcem a dodavatelem technologických řešení v oblasti plynárenství a energetiky. Více informací naleznete na webových stránkách firmy GASCONTROL.

Instagram Youtube